LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Kultura

piątek, 23 kwietnia 2021

„Równać Szanse - Małe Granty”

15 kwietnia  ogłoszony został  konkurs „Równać Szanse - Małe Granty” -  to szansa dla bibliotek, domów kultury i lokalnych organizacji pozarządowych na dotację w wysokości do 8 500 zł. Dotacja przyznawana jest na pięciomiesięczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców.

Fundacja Civis Polonus ogłasza nabór wniosków w konkursie Równać Szanse - Małe Granty! Jego celem jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości. Wnioski można składać do 1 czerwca.

W konkursie Równać Szanse - Małe Granty możesz zdobyć nawet 8 500 zł na realizację pięciomiesięcznego projektu w Twojej miejscowości!

Dla młodych ludzi to ciekawe wyzwanie i szansa na współpracę z innymi. Uczestnicy projektów ustalają wspólny cel, który chcą osiągnąć. Uczą się planowania i pracy w zespole, poznają lokalną historię, kulturę i tradycję. Nawiązują nowe przyjaźnie. Działają na rzecz społeczności lokalnej. Rozwijają pasje i zainteresowania, sprawdzają się w zupełnie nowych sytuacjach.
W Programie Równać Szanse zrealizowano do tej pory ponad 3 000 projektów, w których wzięło udział ponad 150 000 młodych ludzi!

Może to czas, żeby zrealizować taki projekt w Twojej miejscowości?

Pliki do pobrania:
Zasady konkursu grantowego
Kryteria oceny formalnej
Kryteria oceny merytorycznej
Wzór wniosku

Jak fundacja wspiera wnioskujące organizacje?
szkoli i doradza na etapie składania wniosków,
przyznaje granty do 8 500 zł na realizację 5-miesięcznych projektów,
szkoli i doradza koordynatorom projektów,
prowadzi wizyty konsultacyjno – monitoringowe w miejscu realizacji działań,
uczestnikom projektów zapewnia ciekawe gadżety.

Kto może ubiegać się o dotację?
W konkursie granty przyznawane są podmiotom ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Mogą to być:
organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów; 
powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;
powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne;
Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub KRS bądź ewidencji prowadzonej przez starostów.

 

Więcej informacji na temat konkursu - www.rownacszanse.pl/kmg 
Dodatkowych informacji Fundacja Civis Polonus udziela telefonicznie pod numerem +48 609 458 344 lub pocztą elektroniczną: artur.lega@civispolonus.org.pl oraz rownacszanse@civispolonus.org.pl.

 

Konkurs Równać Szanse - Małe Granty organizowany jest w ramach Programu Równać Szanse 2021 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Fundację Civis Polonus. Patronem konkursu jest ngo.pl - portal organizacji pozarządowych.