Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Multimedia

wtorek, 26 marca 2019

Od 25 lat Caritas Betania pomaga potrzebującym

Od 25 lat wolontariusze Parafialnego Zespółu Caritas Betania pomagają chorym, niepełnosprawnym oraz osobom w trudnej sytuacji materialnej.

Z tej okazji w Sanktuarium Matki Boskiej Myślenickiej odbyła się Msza Święta celebrowana przez arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

– Wszelkie dobre uczynki wobec ciała drugiego człowieka sprawiają, że w jego sercu pojawia się dobro. Dzięki takiemu postępowaniu budujemy wokół siebie świat dobroci. Ten świat jest odbłyskiem nieskończonej miłości miłosiernej Boga, jakiej każdy z nas tak bardzo potrzebuje. Wspólnoty miłości takie jak Parafialny Zespół Caritas „Betania” są realizacją nauczania Jana Pawła II, który nawoływał do budowania cywilizacji miłości i wyobraźni miłosierdzia - podkreślił metropolita krakowski w czasie uroczystej Mszy Świętej.

Z okazji jubileuszu działalności Caritas Betania burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka przekazał księdzu kanonikowi Zdzisławowi Balonowi list gratulacyjny o następującej treści:

"Na ręce księdza proboszcza składam serdeczne gratulacje z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Parafialnego Zespołu Caritas "Betania” przy Parafii Narodzenia NMP w Myślenicach. Proszę przyjąć moje wielkie podziękowania za codzienną ciężką charytatywną pracę, którą członkowie zespołu prowadzą, od tak wielu lat, na rzecz mieszkańców Myślenic. Przez te 25 lat przez myślenicką Betanię przewinęły się rzesze wolontariuszy dla których wzorem i wyznacznikiem było życie i działalność wielkich patronów: św. Faustyny Kowalskiej, św. Brata Alberta Chmielowskiego, Św. Elżbiety Węgierskiej. Papież Franciszek powiedział „Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego”– członkowie zespołu czynią tych gestów miłości bardzo wiele i należy się im za to olbrzymi szacunek i wdzięczność."

Historia myślenickiej Betanii sięga początków lat 90., gdy ówczesny wikariusz ks. Piotr Sulek założył Wspólnotę Braci i Sióstr Jezusa z Betanii. Jego staraniem wyremontowano także „organistówkę” – budynek przy ul. 3 Maja, nazwanego później Betanią. Kapłan gromadził wokół siebie młodzież i osoby starsze gotowe nieść bezinteresowną pomoc osobom chorym i ubogim. W 1992 roku zespół charytatywny liczył 16 osób. W kolejnym roku, w styczniu, rozpoczęło działalność Biuro Charytatywne przyjmujące zgłoszenia o osobach potrzebujących wsparcia. Wydawano żywność, a w wyjątkowych sytuacjach udzielano także pomocy pieniężnej. W dniu 22 marca 1994 roku Zespół Charytatywny Betania przekształcił się w Parafialny Zespół Caritas Betania. Dziś, podobnie, jak przed laty, Betania to wspólnota ludzi w każdym wieku. Łączy ich jedno – wielkie serce, z którego wypływa chęć bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy dla potrzebujących otwarte jest biuro charytatywne, odbywają się zbiórki żywności, wydawane są posiłki, można skorzystać z korepetycji. Zespół świadczy także pomoc poprzez wykup leków oraz wypożyczanie sprzętu medycznego. Troską objęte są osoby doświadczone przez klęski żywiołowe. Wiele uwagi poświęca się osobom głuchoniemym. Co roku organizowany jest wakacyjny obóz dla osób niepełnosprawnych oraz Wigilia dla samotnych, a co miesiąc wolontariusze i podopieczni gromadzą się na wspólnej Eucharystii - czytamy na stronie Kurii Metropolitalnej.