Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Ochrona powietrza - edukacja

wtorek, 18 grudnia 2018

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

OSTRZEŻENIE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA DLA LUDNOŚCI PRZEBYWAJĄCEJ NA OBSZARZE MIASTA I GMINY MYŚLENICE.

Instytucja prognozująca: Na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Rodzaj zanieczyszczenia: Pył PM 10

Przewidywana wielkość zanieczyszczenia: Powyżej 150 μg/m3

Termin: Od godz. 00.00 do godz. 24:00 dnia 18.12.2018 r.

Obszar: m. Nowy Sącz, pow. nowosądecki, gorlicki, limanowski, powiat myślenicki, suski, wadowicki, M. Tarnów, bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski.
Uwagi:

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Działania ochronne:

Mieszkańcy obszaru, a zwłaszcza osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinni podjąć następujące środki ostrożności:

-      ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,

-     unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,

-     ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,

-        osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,

-     śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/jakosc-powietrza, na stronie monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na stronie muw.pl w zakładce "Komunikaty dot. powietrza" o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.

Apeluje się do mieszkańców obszaru o:

-       do osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie lepszego jakościowo paliwa (węgla o zawartości popiołu poniżej 15% oraz kaloryczności co najmniej 21 MJ/kg lub drewna o wilgotności poniżej 15%).

-        zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.

-        podróżowanie komunikacją zbiorową lub korzystanie z wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem, a na krótkich odcinkach przemieszczanie się pieszo lub rowerem.

-        ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.