LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Ochrona powietrza - edukacja

środa, 15 lipca 2020

Skorzystaj z programu "Czyste powietrze"

INFORMACJA

TYLKO do 31 grudnia 2022 r. można użytkować kotły na paliwa stałe nie spełniające wymogów minimum 3 klasy emisyjności.

Wypełnij informację do bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków na terenie Miasta i Gminy Myślenice - druki (w wersji papierowej do odebrania u Sołtysa lub zgłoś telefonicznie pod nr tel. 693-832-221 lub 12 639 23 32.

Pomożemy Ci w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła, termomodernizację oraz wymianę stolarki okiennej.

Wnioskowanie do programu Czyste Powietrze

  • Wnioskować może właściciel lub współwłaściciel jednorodzinnego budynku/lokalu mieszkalnego w takim budynku (wg Księgi Wieczystej lub dokumentów notarialnych)
  • Tylko budynki już oddane do użytku
  • Dofinansowanie obejmuje:

          - wymianę źródła ogrzewania (jeśli nie spełnia norm min. 5 klasy)
          - termomodernizację budynku
          - wymianę stolarki okiennej, drzwiowej
          - rekuperację
          - fotowoltaikę (PV)

  • Termin 30 miesięcy na zrealizowanie wnioskowanych inwestycji
  • Dofinansowanie do kotłów na paliwa stałe (ekogroszek, pelet) tylko w przypadku gdy budynek nie posiada przyłącza gazowego
  • Dofinansowanie do termomodernizacji tylko dla budynków oddanych do użytku przed 2014 r.

1. Załóż folder na komputerze np. Czyste Powietrze
2. www.wfos.krakow.pl (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
3. “portal beneficjenta” (kliknąć na niebieskim pasku w dole strony)
4. “CZYSTE POWIETRZE” (w menu po lewej stronie) konieczna lektura
4.1. wymagana dokumentacja
- zał. nr 1 Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową
- zał. nr 2 koszty kwalifikowane dla podstawowego poziomu dofinansowania (dochód roczny wnioskowacy do 100 000 zł)
lub
- zał. nr 2a koszty kwalifikowane dla podwyższonego poziomu dofinansowania (średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego do 1400 zł netto (gospod. wieloosobowe),
dochód do 1960 zł netto (gospodarstwa jednoosobowe)
4.2. Jak wnioskować? - instrukcja krok po kroku
4.3. Pytania i odpowiedzi

5. REJESTRACJA osoby fizyczne = konto na portalu beneficjenta (komunikacja z WFOŚiGW)
6. Ściągnij i zapisz w założonym folderze “interaktywny formularz wniosku”
7. Przygotuj dane: właścicieli, nr księgi wieczystej, nr działki, nr rachunku bankowego do przelewu dofinansowania, dochód z PIT za rok poprzedający złożenie wniosku.
8. Wypełniony wniosek prześlij e-mailem podając w nim swój nr telefonu celem na adresy:  
wojciech.blak@myslenice.pl; danuta.nowak@myslenice.pl; dariusz.zborowski@myslenice.pl;
9. Odesłany wniosek należy wydrukować, podpisać (właściciel, współwłaściciel, współmałżonek) i wysłać pocztą (polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) do WFOŚiGW ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków lub wysłać elektronicznie poprzez portal www.gov.pl (konieczny ePUAP lub podpis elektroniczny)
10. Zamieść skan podpisanego wniosku po zalogowaniu do portalu beneficjenta poprzez elektroniczny dziennik podawczy