Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Wydarzenia

poniedziałek, 28 stycznia 2019

28. Ogólnopolski Festiwal Pieśni Chóralnej „Kolędy i Pastorałki”

W Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu zakończyła się 28. edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Chóralnej "Kolędy i Pastorałki" Myślenice 2019. Organizowany w Myślenicach od 28 lat Festiwal jest jednym z najważniejszych wydarzeń w polskim środowisku chóralistyki. Nagrodzone chóry odebrały nagrody z rąk burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki o łącznej puli 15 000 zł.

Festiwal każdego roku odbywa się pod honorowym patronatem Jego Eminencji Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Arcybiskupa Krakowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice. Organizatorem imprezy jest MOKiS we współpracy z myślenickimi parafiami.

- Na scenie zaprezentowało  się w sumie 11 chórów, czyli około 250 osób.  Od 2014 roku Festiwalowi towarzyszy  Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na kolędę lub pastorałkę. Nowe kompozycje wzbogacają program przesłuchań i są jednocześnie elementem twórczym, które urozmaica muzyczne tradycje związane  z polskimi kolędami i pastorałkami  - wyjaśnia Piotr Szewczyk, zastępca dyrektora MOKiS.

Z Festiwalu zadowoleni są także sami uczestnicy. Podkreślają, że dzięki wymaganiom jury mogą ocenić postępy swojej pracy i zapytać o wskazówki, które pomogą im osiągać jeszcze lepsze możliwości w śpiewaniu. Podczas tegorocznej edycji Festiwalu jury nie przyznało Grand Prix. Pierwsza nagroda w kategorii chórów jednorodnych trafiło do Krakowskiego Chóru Żeńskiego z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. W tej kategorii drugiego i trzeciego miejsca nie przyznano. W kategorii Chóry kameralne pierwszej nagrody nie przyznano, druga trafiła w ręce artystów z Krakowskiego Chóru Męskiego z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie oraz Chóru Hereditatem z Szalowa. Trzecie miejsce otrzymał Zespół Ale Cantare z Płońskiego koło Zamościa. Wyróżnienie otrzymał Chór Fermata z Zielonek. Wśród chórów mieszanych najlepszy okazał się chór Dominanta z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (pierwsze miejsce). Drugiej nagrody nie przyznano, zaś trzecie miejsce powędrowało do Chóru Zespołu Pieśni i Tańca Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Nagroda za najlepsze wykonanie pastorałki „Gore gwiazda” odebrał chór Cantium Novum z Suszca.