LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

czwartek, 15 października 2020

Andrzej Kobiałka odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej

Podczas spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które miało miejsce 12 października w auli głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec wraz z Małopolskim Kuratorem Oświaty Barbarą Nowak wręczali wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczony został dr Andrzej Kobiałka – Kierownik Straży Miejskiej w Myślenicach.  Doktor nauk społecznych Andrzej Kobiałka ma swoim dorobku 18 publikacji z zakresu problematyki społecznej oraz pracy socjalnej. Prowadzi działalność naukowo-badawczą z zakresu problemów społecznych. Jego działania oscylują wokół problematyki m.in.: agresji i przemocy,  bezpieczeństwa, świadomości zagrożeń on-line, substancji psychoaktywnych. Jest autorem diagnozy w zakresie problemów świata wirtualnego wśród dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Myślenice.

Doktor Andrzej Kobiałka pełni również funkcje społeczne m.in.: jest kuratorem społecznym, członkiem Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie pełni koordynatora podzespołu ds. profilaktyki. Jest również certyfikowanym przez Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych specjalistą d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w lokalnych środowiskach.

Od początku roku 2020 w Ministerstwie Cyfryzacji jest członkiem grupy roboczej w zakresie bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Jest również członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Warszawie. Należy dodać że p. dr Andrzej Kobiałka od roku 2010 jest również czynnym nauczycielem akademickim Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, pełniąc funkcję adiunkta. Na gruncie zawodowym jest kierownikiem Straży Miejskiej w Myślenicach, gdzie za długoletnią wzorową służbę w roku 2016 został odznaczony srebrnym medalem od Prezydenta RP p. Andrzeja Dudy. Z ramienia Straży Miejskiej, odpowiedzialny m.in.; za wdrażanie profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i kreowanie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice.