LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

poniedziałek, 13 września 2021

Ekodoradcy w Domu Seniora

W środę 8 września w Dziennym Domu Seniora w Myślenicach odbyło się eko-spotkanie
Na zaproszenie Dziennego Domu Seniora ekodoradcy z Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych przeprowadzili eko-spotkanie, na którym wyjaśnili kwestie związane z zanieczyszczeniami powietrza, wymaganiami uchwały antysmogowej i obowiązkiem wymiany przed końcem przyszłego roku starych nie ekologicznych pieców tzw. „kopciuchów”.

Szczególną uwagę zwrócono na rządowe programy „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd” i „Moja Woda. Czyli programy oferujące dofinansowania do wymiany pieców, okien, drzwi, ocieplenia budynków, instalacji fotowoltaicznych czy zbierania deszczówki i wód roztopowych. Ekodoradcy wyjaśnili, kto i w jaki sposób może ubiegać się o dofinansowanie.

Poruszono również temat „ubóstwa energetycznego” i planowanych w związku z tym w Gminie działań. Na zakończenie przypomniano o prawnym obowiązku każdego właściciela budynku mieszkalnego i niemieszkalnego jakim jest złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Zgromadzeni seniorzy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali dużo pytań i byli wyraźnie zainteresowani skorzystaniem z programów pomocowych. Każdy chętnie zabrał ze sobą przygotowane materiały, część osób prosiła o więcej „kompletów” dla swoich dzieci i znajomych.

Bardzo dziękujemy za możliwość przeprowadzenia eko-spotkania dla seniorów. Ich rozległe doświadczenie życiowe, liczenie się „ze zdaniem” przez młodsze pokolenia oraz troska o zdrowie, zwiększa szanse powodzenia walki o jakość powietrza, które jest wspólnym dobrem nas wszystkich” podsumował ekodoradca programu LIFE Dariusz Zborowski.