LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

wtorek, 12 października 2021

Gmina Myślenice na targach EXPO REAL w Monachium

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka wraz z pracownikami Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych reprezentuje naszą gminę na targach Expo Real w Monachium. To jedne z największych targów Starego Kontynentu, na których swój potencjał prezentują firmy całej Europy, wśród których znalazły się samorządy z Małopolski, ubiegające się o przyciągnięcie zagranicznych inwestorów.

Na Expo Real - targach, które odbywają się w Monachium oprócz przedstawicieli myślenickiego samorządu w ramach projektu Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej, ze swoimi stoiskami prezentują się również Chrzanów, Trzebinia, Andrychów oraz Babice. Targi w Monachium to dla nich okazja do rozmów z potencjalnymi inwestorami. Projekt wyjazdu na misję gospodarczą jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Rozmawiamy z potencjalnymi inwestorami z branży hotelarskiej, którzy byliby zainteresowani wybudowaniem hotelu na działce przeznaczonej właśnie w tym celu na myślenickim Zarabiu. Zauważamy braki w bazie hotelowej na terenie Myślenic, a nasza gmina prężnie rozwija się pod względem gospodarczym, funkcjonują przecież dwie Strefy Aktywności Gospodarczej, gdzie wciąż przybywa przedsiębiorców, rozwijamy się również pod względem turystycznym, mamy świetną lokalizację w pobliżu Krakowa, Zakopanego, przejścia granicznego w Chyżnym, a szybko można dojechać do lotnisk w Balicach, czy Pyrzowicach - mówi burmistrz Jarosław Szlachetka, który wraz z pracownikami Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UMiG Myślenice Anną Kordas oraz Danutą Nowak reprezentuje Gminę Myślenice na targach Expo Real w Monachium.

Celami głównymi projektu dla samorządów są: rozwój gospodarczy województwa małopolskiego oraz wsparcie małopolskich małych i średnich przedsiębiorstw w ekspansji na rynki zagraniczne. Pierwszy z wskazanych celów zostanie osiągnięty poprzez szereg działań realizowanych w ramach projektu, wśród którym wymienić należy w szczególności: udział przedstawicieli z pięciu jednostek samorządu terytorialnego w targach gospodarczych Expo Real 2021 w Monachium, uruchomienie strony internetowej zawierającej informacje o terenach inwestycyjnych zlokalizowanych w woj. Małopolskim – strona dostępna będzie w trzech wersjach językowych oraz przeprowadzenie kampanii reklamowej w mediach społecznościowych, telewizji oraz magazynach branżowych.

Zrealizowanie wyżej wymienionych działań pozwoli na rozpowszechnienie zarówno w kraju jak i za granicą oferty inwestycyjnej województwa Małopolskiego oraz przyczyni się do promocji za rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych terenów gospodarczych województwa Małopolskiego.

W ramach projektu lokalne firmy będą mogły zwiększyć liczbę swoich kontrahentów zagranicznych lub rozpocząć działalność eksportową, zyskać nowe zlecenia, zdobyć nowe kontakty biznesowe, zyskać doświadczenie poprzez uczestnictwo w targach branżowych, poznać zwyczaje obowiązujące na rynkach azjatyckich oraz zdobyć wiedzę na temat oferty przedsiębiorstw o podobnym profilu działalności w innych państwach.

Wszystkie działania realizowane są w ramach projektu „Realizacja kompleksowego projektu obejmującego wsparcie małopolskiej branży kreatywnej i ICT na rynkach międzynarodowych, oraz wsparcie JST w pozyskiwaniu inwestorów.” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja Gospodarcza Małopolski.