LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

piątek, 09 lutego 2024

Gmina Myślenice wesprze działalność lokalnych jednostek OSP

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka spotkał się w myślenickim magistracie z przedstawicielami lokalnych Ochotniczych Straży Pożarnych w celu przekazania umów dotyczących wsparcia finansowego działalności jednostek w 2024 roku. W podpisaniu uczestniczyła także skarbnik Gminy Myślenice, Anita Kurdziel.

Gmina Myślenice przekaże dofinansowanie na wsparcie bieżącego funkcjonowania jednostek działających na terenie regionu w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W ubiegłym roku suma przekazanych funduszy wyniosła blisko 1 771 086,00 zł, co pozwoliło miejscowym OSP m.in. na zakup samochodów specjalnych, sprzętu pożarniczego, ale również wyposażenia technicznego.

Tym razem 20 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych otrzyma łącznie 609 818,00 zł z budżetu Gminy na zapewnienie gotowości bojowej w obecnym roku.

- Naszym zadaniem, jako samorządowców, jest zapewnienie druhom odpowiednich warunków pracy, dzięki czemu będą mogli zadbać o własne bezpieczeństwo podczas codziennej służby. Cieszę się, że środki finansowe przydzielone w ubiegłym roku zostały dobrze spożytkowane i wierzę, że wsparcie, które przekazujemy dzisiaj w jeszcze większym stopniu ułatwi strażakom wypełnianie codziennych obowiązków – powiedział burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, Jarosław Szlachetka.