LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

środa, 23 listopada 2022

II Gminny Konkurs Poezji Śpiewanej " Słowo w posłusznym rytmie"

Specjalne uzdolnienia obejmują dary i talenty, które muszą być odpowiednio kształtowane, aby dziecko mogło w pełni rozwinąć swój potencjał. I to zarówno dla własnej korzyści, jak i dla całego społeczeństwa, ale przede wszystkim po to, żeby było szczęśliwe. Właśnie w tym aspekcie to rodzice odgrywają kluczową rolę w rozpoznaniu talentów dziecka. Prezentacje wokalne w ramach "Słowo w posłusznym rytmie" niewątpliwie pokazały zdolności laureatów.

Konkurs odbył się w szkole podstawowej w Borzęcie. Jury w składzie: Robert Bylica, Małgorzata Ciemińska, Krystyna Dudek, Tomasz Pawlak po wysłuchaniu wszystkich prezentacji wokalnych wyłoniło laureatów tego wydarzenia. Członkowie jury zwracali szczególną uwagę na dobór repertuaru, jego interpretację czy dykcję. Dodatkowo nie bez znaczenia okazał się muzykalność i warunki głosowe wokalistów, jak również oryginalność kompozycji i aranżacji w formie prezentacji. Oczywiście kluczowym elementem w przypadkach podobnych konkursów zawsze pozostaje ogólne wrażenie artystyczne dlatego też ocena jury nie byłą przypadkowa. 

I miejsce w konkursie zajęły Julia Gatlik i Milena Gubała - serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu!
II miejsce zajęła Julia Bochenek 
III miejsce to tytuł Leny Tylek

Nie zabrakło również wyróżnień liderów prezentacji wokalnych stąd też miejsce to przypadło Zuzannie Żarskiej, Michalinie Mitan oraz Mai Sadkiewicz

Jeszcze raz gratulujemy laureatom i wierzymy, że nadal będą wykorzystywać swój potencjał wokalny!