LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

środa, 21 lipca 2021

Informacja dla poszkodowanych rolników

Uprzejmie informujemy, że rolnicy poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą zwrócić się do Urzędu właściwego ze względu na położenie gruntów z wnioskiem o oszacowanie szkód.

Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w Urzędzie Gminy na obowiązującym wniosku wraz z załącznikami (wzór do pobrania poniżej) oraz kopią wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski, wydrukiem z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mapką zawierająca numery ewidencyjne działek rolnym wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego na Dzienniku Podawczym  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Osoba do kontaktu - inspektor Sylwia Garczyńska tel. 12 639 23 33.

Należy pamiętać, aby gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej został uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym muszą zostać spełnione następujące warunki:

1. Gospodarstwo rolne winno posiadać minimalną powierzchnię- 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy.
2. Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

Po złożeniu wniosku zostaje powołana Komisja która oszacuje wysokość szkód, następnie
Wojewoda wdraża ustalone zasady w zależności od uruchomionego programu pomocy, a w szczególności potwierdza wysokość i zakres szkód na protokołach Komisji w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej produkcji lub powyżej 3350 zł w przypadku szkód w środkach trwałych. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego pod numerem telefonu 12 272 04 13.

Załączniki:

- Wniosek
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2