LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

środa, 05 maja 2021

Kapliczki Małopolski – dofinansowanie na renowację Kapliczki na Kmieciach w Osieczanach

Gmina Myślenice pozyskała środki finansowe na prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej kaplicy p.w. Trzeciego Upadku Chrystusa usytuowanej na Kmieciach w Osieczanach. Osieczańska kapliczka powstała w pierwszej połowie XIX wieku.

- Murowana kapliczka p.w. Trzeciego Upadku Chrystusa została zaznaczona na mapie katastralnej wsi Osieczany już w 1847 roku, a według miejscowej tradycji wybudowano ją w miejscu, gdzie powódź napoleońska z 1813 roku przyniosła drewnianą figurę Pana Jezusa upadającego pod krzyżem. W 1963 roku kiedy zamknięto mieszkańcom dostęp do kaplicy dworskiej, niedzielne Msze Święte odbywały się właśnie w Kaplicy Trzeciego Upadku Chrystusa na Kmieciach. W styczniu 1978 roku Msze Świętą w kapliczce odprawił ówczesny kardynał ks. Karol Wojtyła, zapisując podczas wizytacji duszpasterskiej słowa: „Odprawiłem Mszę Świętą ze słowem Bożym w małej osieczańskiej kaplicy, gdzie regularnie już gromadzą się tamtejsi parafianie.” To miejsce ma więc szczególną historię i cieszę się, że pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego środki na prace remontowo-konserwatorskie – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Gmina Myślenice pozyskała dofinansowanie z programu „Kapliczki Małopolski” w wysokości 13 tys. zł, a pozostałą część kosztów pokryje z własnych środków. Stan techniczny obiektu sakralnego na Kmieciach w Osieczanach wymaga gruntownej rewitalizacji. Farba na fasadzie odpada lub łuszczy się, wierzchnie warstwy przyziemia są odspojone od podłoża, odpadając płatami, a w wyeksponowanych elementach konstrukcji drewnianej więźby dachu wmontowano pomalowaną sklejkę, która szpeci efekt wizualny. Wnętrze jest zawilgocone, co powoduje uszkodzenia ścian. Na daszku dzwonnicy widoczne są rdzawe ślady korozji, a renowacji wymaga również stolarka drewniana.

- Zabytkowe kapliczki od wieków stanową ważny element krajobrazu kulturowego Małopolski. Są one świadectwem religijności mieszkańców naszego regionu. Kapliczki były często fundowane jako dziękczynne lub przebłagalne wota w czasie wojen, epidemii lub kataklizmów oraz dla upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych lub postaci. Niejednokrotnie stanowią one ważny element budowania lokalnej tożsamości - mówi o programie „Małopolskie Kapliczki 2021” marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.