LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

piątek, 26 czerwca 2020

Kolejne dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych dla Gminy Myślenice

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka podpisali umowę na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą "Budowa drogi gminnej publicznej pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza w miejscowości Myślenice". Dofinansowanie z rządowych środków Funduszu Dróg Samorządowych opiewa na kwotę 3 795 911,00 zł.

Gmina Myślenice przeprowadziła już procedurę przetargową remontu łącznika drogi pomiędzy ulicami Sobieskiego i Sienkiewicza wzdłuż Zakopianki, a umowa z wykonawcą zostanie podpisana w najbliższy poniedziałek w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice.

- Z informacji jakie nam dzisiaj przekazał pan wojewoda Piotr Ćwik wynika, że w tym roku otrzymamy również dofinansowanie na realizację drugiego zadania, które pierwotnie znalazło się na liście rezerwowej Funduszu Dróg Samorządowych. Ten wniosek dotyczył przebudowy ulicy Kniaziewicza. Ta inwestycja poprawi bezpieczeństwo oraz pozwoli na wykonanie nowych chodników wraz z zatokami parkingowymi – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

W projekcie przebudowy drogi gminnej pomiędzy ulicami Sobieskiego i Sienkiewicza przewidziano do realizacji drogę jednojezdniową o dwóch pasach ruchu szerokości 6 m., z poszerzeniem na łukach kołowych do ponad 7 m. Droga zostanie wyposażona w jednostronny chodnik o szerokości 2 metrów, wzdłuż którego wykonany zostanie umocniony elementami betonowymi rów drogowy. Wybudowane oraz przebudowane zostaną zjazdy zapewniające bezpieczny dostęp do terenów obok drogi. W ramach inwestycji także wykonane zostaną m.in. roboty ziemne związane z odwodnieniem, budową sieci oświetlenia ulicznego, remont kanalizacji sanitarnej, prace nad siecią gazową średniego ciśnienia oraz przyłącza średniego ciśnienia.