Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

wtorek, 19 maja 2020

Kolejne dofinansowanie na zakup laptopów

Gmina Myślenice otrzyma kolejne środki z Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) w wysokości prawie 125 tys. złotych na zakup sprzętu komputerowego i wsparcie rodzin wielodzietnych w trudnej sytuacji materialnej. W ramach programu „Zdalna szkoła+” będzie możliwy zakup 45 laptopów dla 19 szkół podstawowych, które wykazały zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy z przeznaczeniem dla uczniów z rodzin wielodzietnych, niezbędny do nauki w systemie kształcenia zdalnego. W razie pojawienia się oszczędności  finansowych po wyborze oferty dot. laptopów dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby zakupu sprzętu do wysokości wnioskowanych środków finansowych.

W kwietniowej edycji programu Gmina Myślenice zakupiła już łącznie 41 laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Kwota przyznanego wtedy wsparcia wyniosła 100 tys. złotych.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, której zadaniem jest obsługa środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Powstało w 1994 roku, początkowo pod nazwą Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE), na mocy umowy finansowej zawartej między rządem Polski I Komisją Europejską. Od 2015 roku, już jako CPPC, zajmuje się obsługą środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej I innych programów powierzonych mu do realizacji.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła+  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.