LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

czwartek, 12 maja 2022

Konferencja podsumowująca działania projektu Myślenicka Szkoła Ćwiczeń

W czwartek 12 maja w Muzeum Niepodległości w Myślenicach odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSĆ. Oficjalnie spotkanie zainaugurował burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka, dziękując za zaangażowanie nauczycieli i szkół w rozwój, który podniesie jakość edukacji w całej gminie.

- Myślenicka Szkoła Ćwiczeń to projekt, którego głównym celem było poprawienie kompetencji nauczycieli oraz stworzenie nowoczesnej przestrzeni do nauki dla dzieci i młodzieży zbliża się do końca. Pewnie jesteście ciekawi efektów? A te, muszę przyznać, są imponujące i nie chodzi tylko o nawiązanie ciekawej współpracy z innymi placówkami oraz nowoczesne, w pełni wyposażone pracownie szkolne, z których mogą korzystać uczniowie. Chodzi także o wzrost poziomu wykształcenia nauczycieli, a co za tym idzie, o efektywność w przekazywaniu wiedzy. Wszystkie te elementy połączone ze sobą stają się gwarantem lepszej przyszłości dla dzieci i młodzieży, na której wszystkim nam zależy. Na realizację projektu przeznaczyliśmy kwotę 687 851,30 zł – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.

Projekt Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń realizowano w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach. Był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Brało w nim udział, obok szkoły wiodącej, 8 szkół podstawowych z gminy Myślenice:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Myślenicach,
  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach,
  • Szkoła Podstawowa w Polance,
  • Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach,
  • Szkoła Podstawowa w Jaworniku,
  • Zespół Placówek Oświatowych w Drogini,
  • Zespół Placówek Oświatowych w Głogoczowie,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach.

Działania w ramach projektu wspierane były przez fachową pomoc trenerów MCDN w Krakowie, kadrę Staropolskiej Akademii  Nauk Stosowanych w Kielcach oraz pracowników Muzeum Niepodległości w Myślenicach. Za obsługę i koordynację finansową, promocyjną i merytoryczną projektu odpowiedzialny był Wydział rozwoju i funduszy wewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Głównym celem projektu było stworzenie modelu szkoły ćwiczeń, który podniósł kompetencje nauczyciel oraz poprawił wykorzystanie systemu wsparcia szkół w rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Zadania realizowano w czterech obszarach: matematyka, nauki przyrodnicze, języki obce i informatyka.

Wszystkie zadania zostały zaplanowane w okresie 01.07.2020 r. – 30.06.2022 r. Na ich realizację przeznaczono kwotę 687 851,30 zł. Aby projekt został zrealizowany, uwzględniono w nim 5 zadań.

Pierwszym było doposażenie 5 pracowni przedmiotowych Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń. Dzięki funduszom z projektu unowocześniono sale lekcyjne, gdzie prowadzone są lekcje matematyki, nauk przyrodniczych, języka angielskiego oraz niemieckiego oraz informatyki. Wszystkie one zyskały nowoczesne narzędzia zgodne ze standardami modelowych pracowni opisanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Kolejnym zadaniem było dokonanie diagnozy potrzeb szkół wspieranych. Dzięki niej pozyskano wiedzę, w jakich aspektach należy wspomagać pracę tych placówek, tak, aby wprowadzone usprawnienia korzystnie wpłynęły na proces edukacyjny młodzieży.

Jednym z kluczowych filarów nowoczesnej szkoły jest dobrze wykształcona, rozwijająca się kadra pedagogiczna. Temu celowi poświęcone było kolejne zadanie projektu – szkolenia dla trenerów oraz nauczycieli Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń. Zdobyte umiejętności i wiedza pozwoliły doskonalić kompetencje badawcze pedagogów, właściwie formułować wymagania edukacyjne oraz budować narzędzia badawcze i pomiarowe. Uczestnicy poznawali i wykorzystywali praktycznie umiejętności i techniki trenerskie, narzędzia TIK. Uczyli się posługiwania grywalizacją w edukacji, jak i wspierać studentów.

Aby społeczności szkół biorących udział projekcie mogły w pełni wykorzystywać zdobytą wiedzę, zostało utworzonych 5 sieci współpracy i samokształcenia. Nauczyciele uczestniczyli w 72 godzinach warsztatów metodycznych i 61 godzinach konsultacji indywidualnych i grupowych. Ponadto mieli okazję uczestniczyć w 20 lekcjach pokazowych. Doradcy metodyczni wspomagali opracowanie i wdrożenie programów autorskich.

Myślenicka Szkoła Ćwiczeń nawiązała współpracę ze Staropolską Akademią Nauk Stosowanych w Kielcach, w wyniku której studenci kierunków pedagogicznych odbywają praktyki nauczycielskie i pod kierunkiem nauczycieli praktyków nabywają umiejętności uczenia, wychowywania i opieki oraz otrzymują wskazówki merytoryczne do dalszej pracy zawodowej.

Projekt zbliża się do zakończenia, więc ostatnim zadaniem jest jego ewaluacja – podsumowanie, jak wiele udało się przez ten czas zrobić dla edukacji w gminie Myślenice. Doposażone pracownie, wykształceni nauczyciele i młodzież zdobywająca wiedzę w nowoczesny, atrakcyjny sposób wyznaczą przyszłość, z której będziemy dumni. Szereg działań będzie kontynuowanych, bo dobre praktyki, które się sprawdzają, przyczynią się do podniesienia poziomu edukacji i to jest najważniejszy efekt działania Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ.