LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

czwartek, 12 maja 2022

MSWiA: Lista osób i podmiotów objętych sankcjami

Decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których stosowane są środki, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wprowadzono zakaz wydatkowania środków publicznych na korzystanie z usług oferowanych przez osoby lub podmioty objęte sankcjami.

Lista osób i podmiotów objętych sankcjami