LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

czwartek, 24 listopada 2022

Ogólnopolski Dzień Pracownika Socjalnego z CUS w Myślenicach

Tradycyjnie 21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. To święto wszystkich służb społecznych, w szczególności pracowników socjalnych, wykonujących swoje obowiązki bezpośrednio wśród ludzi, którzy nierzadko znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Swoje święto obchodzi więc Centrum Usług Społecznych w Myślenicach. 

Pracownicy socjalni na co dzień niosą pomoc w domach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy i niejednokrotnie takich placówkach jak Dzienny Dom Senior+.  Ich praca nie należy do łatwych. Na co dzień zmagają się z trudnościami i problemami mieszkańców Myślenic. Wspierają ich, pomagają odzyskać wiarę, by mogli z optymizmem spojrzeć w przyszłość.

Jak podkreśla dyrektor Centrum Usług Społecznych w Myślenicach Małgorzata Aleksandrowicz. - Porażki często są wpisane w ten zawód, bolą. Ale i są sukcesy, gdy ktoś pokonuje problemy, zaczyna wieść normalne życie. Takie przykłady utwierdzają nas wszystkich w przekonaniu, że praca socjalna ma sens i jest istotą pracy pracownika socjalnego.

Celem projektu, zgodnie z przyjętą 19 lipca 2019 r. Ustawą o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, ma być integracja i rozwój usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców, poprzez wypracowanie i przetestowanie modelu funkcjonowania Centrum Usług Społecznych jako nowej miejskiej jednostki organizacyjnej. CUS ma działać kompleksowo i lokalnie, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby miejscowej społeczności. Istotne jest również aby świadczone w ramach CUS usługi były na jak najwyższym poziomie.

Warto dodać, że CUS jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania CUS-u w zakresie zadań pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.