LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

piątek, 09 lutego 2024

Plany działań priorytetowych policji

Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach na podstawie Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych informuje, że opracowany został „Plan Działania Priorytetowego" dla rejonu służbowego nr 6 obejmujący następujące zagadnienia
 

1.
Zdiagnozowane zagrożenie: Zaśmiecanie oraz zakłócanie spokoju i porządku publicznego. Miejsce: Rejon szkoły i placu zabaw w Polance.
Zakladany cel: Dążenie do ograniczenia lub wyeliminowania zagrożenia
Działania: Kontrole rejonu zagrożenia przez policjantów KPP Myślenice oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej, rozmowy i spotkania ze społeczeństwem
Współpraca: Straż Miejska, Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Sołtys, dyrektor Szkoły Podstawowe w Polance
Zakładany czas realizacji: Rozpoczęcie dnia 1.02.2024 roku do 31.07.2024 roku 

2.
Zdiagnozowane zagrożenie: Zakłócanie porządku publicznego oraz zaśmiecanie miejsca publicznego.
Miejsce: Rejonu parkingu przy hali sportowej w Myślenicach na ul. Zdrojowej.
Zakładany cel: Spadek ilości popełnianych wykroczeń o 20 %.
Działania: Kontrole wskazanego rejonu podczas każdej służby. rozmowy z lokalnymi mieszkańcami oraz dyrekcją szkoły.
Współpraca: Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, Straż Miejska,
Zakładany czas realizacji:
Rozpoczęcie dnia 1.02.2024 roku do 31.07.2024 roku. 

3.
Zdiagnozowane zagrożenie: Dokonywaniu oszustw na osobach starszych poprzez stosowanie tzw. 'legendy".
Miejsce: Rejon służbowy nr 2 (Osiedle 1000-lecia i ulice przyległe)
Zakładany cel: Dążenie do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta Myślenice rejonu nr 2 poprzez podniesienie świadomości mieszkańców odnośnie mechanizmów działania sprawców oszustw i wyłudzeń metodami „na wnuczka" oraz „na policjanta" itp., związanych z tym zagrożeniami oraz sposobem postępowania w przypadku próby takiego wyłudzenia. (co najmniej 50%), Jak również dotarcie do jak największej liczby osób, w szczególności starszych, za pomocą środków masowego przekazu, organizacji spotkań z seniorami oraz rozpropagowaniu przygotowanych ulotek informacyjnych (powiększenie badanej grupy o co najmniej 30%)
Działania: podjęcie działań zmierzających do podniesienia świadomości mieszkańców Miasta Myślenice rejonu nr 2 odnośnie mechanizmów działania sprawców, związanych z zagrożeniem oraz postępowaniem w przypadku próby oszustwa na „wnuczka i „na policjanta" itp., poprzez organizację spotkań ze społeczeństwem oraz informowanie mieszkańców o mechanizmie działania sprawców przedmiotowych oszustw.
Współpraca: Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, Dzienny Dom Seniora w Myślenicach, Klub Seniora w Myślenicach, Parafia, Centrum Usług Społecznych Myślenice, Centrum Aktywności Lokalnej w Myślenicach, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Myślenicach. 
Zakładany czas realizacji:
​Rozpoczęcie dnia 1.02.2024 roku do 31.07.2024 roku 

4.
Zdiagnozowane zagrożenie: Dokonywaniu oszustw na osobach starszych poprzez stosowanie tzw. "legendy".
Miejsce: Rejon służbowy nr 1 (ul.Rynek, ul.Kazimierza Wielkiego oraz ul.przyległe)
Zakładany cel: Dążenie do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta Myślenice rejonu nr 1 poprzez podniesienie świadomości mieszkańców odnośnie mechanizmów działania sprawców oszustw i wyłudzeń metodami „na wnuczka" oraz „na policjanta" itp., związanych z tym zagrożeniami oraz sposobem postępowania w przypadku próby takiego wyłudzenia. (co najmniej 50%), Jak również dotarcie do jak największej liczby osób, w szczególności starszych, za pomocą środków masowego przekazu, organizacji spotkań z seniorami oraz rozpropagowaniu przygotowanych ulotek informacyjnych (powiększenie badanej grupy o co najmniej 30%)
Działania: podjęcie działań zmierzających do podniesienia świadomości mieszkańców Miasta Myślenice rejonu nr l odnośnie mechanizmów działania sprawców, związanych z zagrożeniem oraz postępowaniem w przypadku próby oszustwa na „wnuczka i „na policjanta" itp., poprzez organizację spotkań ze społeczeństwem oraz informowanie mieszkańców o mechanizmie działania sprawców przedmiotowych oszustw.
Współpraca: Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, Dzienny Dom Seniora w Myślenicach, Klub Seniora w Myślenicach, Parafia, Centrum Usług Społecznych Myślenice, Centrum Aktywności Lokalnej w Myślenicach, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Myślenicach. 
Zakładany czas realizacji:
Rozpoczęcie dnia 1.02.2024 roku do 31.07.2024 roku 

5.
Zdiagnozowane zagrożenie: Naruszenia warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdów na chodniku i w rejonie skrzyżowań
Miejsce: miejscowości Krzyszkowice i Zawada
Zakładany cel: Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz spadek ujawnianych wykroczeń o 20%
Działania: Kontrole oraz rozmowy i spotkania z mieszkańcami
Współpraca: Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, Straż Miejska w Myślenicach, Radni oraz Sołtys
Zakładany czas realizacji: od 1.02.2023 do 31.07.2024 roku 

6.
Zdiagnozowane zagrożenie: Spożywanie napojów alkoholowych oraz zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności.
Miejsce: Rejon placu zabaw zlokalizowanego przy boisku sportowym klubu piłkarskiego LIAS Jawor Jawornik.
Zakładany cel: Spadek ilości popełnianych wykroczeń o 20 %.
Działania: Kontrole wskazanego rejonu podczas każdej służby, rozmowy z lokalnymi mieszkańcami.
Współpraca: Urząd Miasta i Grany w Myślenice, Straż Miejska.
Zakładany czas realizacji: Rozpoczęcie dnia 10.02.2024 roku do 31.07.2024 roku.