LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

piątek, 19 lutego 2021

Podatek od nieruchomości w 2021 roku

W lutym br. do mieszkańców Gminy Myślenice zostały dostarczone decyzje podatkowe zawierające wyliczenie podatku za posiadane nieruchomości oraz grunty. Pomimo tego, iż decyzją Rady Miejskiej stawki podatkowe na 2021 rok nie zostały zmienione i pozostały na tym samym poziomie, część mieszkańców otrzymała decyzje na wyższe kwoty do zapłaty.

 Dzieje się tak dlatego, że w roku 2019 i 2020 na zlecenie Starostwa Powiatowego w Myślenicach została przeprowadzona na terenie Gminy Myślenice modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Urząd Miasta i Gminy Myślenice został następnie poinformowany o dokonanych przez Starostwo zmianach. Z uwagi na to, że organ podatkowy zobowiązany jest prowadzić ewidencję podatkową w oparciu o ewidencję gruntów i budynków, każda zmiana musi obowiązkowo znaleźć odzwierciedlenie w ewidencji podatkowej.

Dlatego w wielu przypadkach przeprowadzona przez Starostwo modernizacja miała wpływ na zmianę sposobu opodatkowania gruntu, a w konsekwencji na wysokość podatku. Wyższa kwota podatku na rok 2021 wynika zatem nie ze wzrostu stawek podatkowych lecz ze zmiany klasy gruntu z użytków rolnych na grunty zabudowane. W przypadku wątpliwości dotyczących naliczenia podatku prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Podatków i Opłat którzy wyjaśnią i poinformują o jej przyczynach.