LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

czwartek, 28 marca 2024

Podpisanie umów na organizację zajęć świetlicowych na terenach wiejskich

Stowarzyszenia z terenu Gminy Myślenice zorganizują zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży z miejscowości wiejskich. Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka podpisał umowy z przedstawicielami organizacji, których projekty zostały wybrane w otwartym konkursie pn.: „Organizacja działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie wsi w Gminie Myślenice w okresie marzec – czerwiec 2024 roku”.

Z budżetu Gminy Myślenice na realizację zadań w ramach wspomnianego konkursu przeznaczono łącznie 90 000,00 zł, które zostały rozdzielone pomiędzy 12 podmiotów.

Projekty wybrane do realizacji:
 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie, Świetlica Środowiskowa dla dzieci i młodzieży w Porębie, 18.000 zł
 2. Stowarzyszenie „My Łęczanie” w Łękach, Świetlica Środowiskowa dla dzieci i młodzieży w Łękach, marzec – czerwiec 2024, 10.000 zł
 3. Stowarzyszenie „Róża” w Jaworniku, Różnorodnie w Jaworniku – 2024, 10.000 zł
 4. Ludowy Klub Sportowy Skalnik Trzemeśnia w Trzemeśni, Zdrowo i sportowo z Klubem Skalnik Trzemeśnia, 9.000 zł
 5. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Damy Radę" w Bęczarce, Gmina tańczy - VI edycja otwartych zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, 8.000 zł
 6. Ludowy Kub Sportowy Staw w Polance, Nigdy nie poddawaj się - ciąg dalszy przygód z piłką w Polance, 7.000 zł
 7. Ludowy Klub Sportowy "Sęp" w Drogini, Organizacja działań i zajęć tworzenia alternatywnego formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie wsi Droginia, 5.000 zł
 8. Koło Gospodyń i Gospodarzy w Zasani, Koło rozwijające kreatywność, 5.000 zł
 9. Koło Gospodyń Wiejskich w Jasienicy, Cztery pory wiosny, 5.000 zł
 10. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Placówek Oświatowych w Drogini „W lepsze jutro”, Odkrywaj, Twórz, Baw się! – aktywnie spędzaj czas wolny, 5.000 zł
 11. Stowarzyszenie „Kuźnia Sportu” w Łękach, Sport dla wszystkich, 4.000 zł
 12. Stowarzyszenie Sportownia w Porębie, Leśne przygody, 4.000 zł