LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

środa, 27 marca 2024

Wmurowano akt erekcyjny dotyczący budowy stołówki przy ZPO w Jasienicy

Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych im. prof. Karoliny Lanckorońskiej w Jasienicy już niedługo będą mogli cieszyć się z nowej stołówki. W związku z prowadzoną długo wyczekiwaną przez mieszkańców miejscowości inwestycją, w środę 27 marca odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego. W wydarzeniu udział wzięli uczniowie, grono pedagogiczne, rodzice oraz zaproszeni goście, a wśród nich burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, Jarosław Szlachetka.

Na wstępie wydarzenia, po wprowadzeniu sztandaru szkoły, uczestnicy odśpiewali wspólnie hymn placówki, a chwilę później głos zabrał dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Jasienicy, Rafał Ryś. Następnie kilka słów do obecnych skierowali zaproszeni goście - burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka, poseł na Sejm RP Władysław Kurowski oraz radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Robert Bylica.

- Budowa stołówki wraz z kuchnią przy ZPO w Jasienicy to niezwykle istotna i długo wyczekiwana inwestycja przez uczniów, nauczycieli czy rodziców, dlatego ogromnie się cieszę, że możemy być dzisiaj wszyscy razem podczas tak ważnego momentu dla tej szkoły. Ten dzień z pewnością zapisze się na kartach historii Zespołu Placówek Oświatowych w Jasienicy, jak i całej miejscowości. Jestem bardzo zadowolony, że wśród czternastu mniejszych lub większych zadań wykonywanych na terenie Gminy Myślenice dzięki dofinansowaniu z Polskiego Ładu znalazł się projekt realizowany w Jasienicy, który przyczyni się do rozwoju infrastruktury związanej z oświatą, wpływając na komfort nauki i pracy– powiedział burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka.

Zaraz po tym nastąpiło oficjalne odczytanie aktu erekcyjnego, a wskazane osoby złożyły na nim swój podpis. Dokument sygnował burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka, poseł na Sejm RP, Władysław Kurowski, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Robert Bylica, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia UMiG, Małgorzata Ciemińska, zastępca Wydziału Inwestycji UMiG, Tomasz Sólnica, sołtys Jasienicy, Mieczysław Ryś, proboszcz Parafii św. Anny w Jasienicy, Marek Fit, inspektor nadzoru budowlanego, Tomasz Gołębiowski, inspektor branży elektrycznej, Wojciech Bała, przedstawiciel głównego wykonawcy inwestycji, radna Rady Miejskiej w Myślenicach, Eleonora Lejda-Kuklewicz, radna Rady Miejskiej w Myślenicach, Katarzyna Stopka, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Jasienicy, Rafał Ryś, a także przedstawiciele przedszkolaków, nauczycieli, rady rodziców oraz przewodnicząca szkoły.

Najważniejszym momentem było jednak wmurowanie symbolicznej kapsuły czasu w ścianę powstającej właśnie nowej stołówki przy Zespole Placówek Oświatowych w Jasienicy, co stanowiło zwieńczenie całej uroczystości.

Inwestycja pn. „Rozbudowa budynku ZPO w Jasienicy wraz z zagospodarowaniem terenu”, w ramach której powstaje nowa stołówka, realizowana jest przez Gminę Myślenice dzięki wsparciu finansowemu z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - edycja II.

Przedmiotem wykonywanego zadania jest budowa budynku stołówki wraz z instalacjami: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, gazową, odgromową oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną obejmującą mur oporowy, oświetlenie zewnętrzne, schody terenowe oraz wewnętrzny układ komunikacyjny (dojście i dojazd do budynku).

Dotychczas zrealizowane prace budowlane polegały na wykonaniu dróg technologicznych, tyczenia geodezyjne, żelbetowych ław i ścian fundamentowych, ścian piwnic i parteru, muru oporowego, ale też zbrojenie i betonowanie ścian windy wraz ze ścianami pierwszego stropu. Następnie przystąpiono do wykonania więźby dachowej, pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi. Kolejny etap to drenaż opaskowy wraz z częściową obsypką, całość instalacji wewnętrznych elektrycznych oraz częściowo pozostałe instalacje wewnętrzne, które zostały już wykonane. W najbliższym czasie planowane jest zakończenie instalacji wewnętrznych i tynkowanie ścian wewnętrznych.

Termin wykonania prac ustalono na sierpień 2024 r., a szacowana wartość robót to 2 484 920,92 zł.