LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

wtorek, 08 czerwca 2021

Pomoc dla kultury w Małopolsce - środki na renowację dwóch kapliczek

Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Myślenicach Małgorzata Jaśkowiec odebrała w imieniu burmistrza Miasta i Gminy Myślenice symboliczne czeki na dofinansowanie prac remontowych przy obiektach zabytkowych - kapliczek św. Anny w Jasienicy oraz kapliczki pw. Trzeciego Upadku Chrystusa na Kmieciach w Osieczanach. Uroczyste wręczenie czeków z udziałem Iwony Gibas z zarządu województwa małopolskiego odbyło się w skansenie w Wygiełzowie.

Czeki dotyczyły konkursów Mecenat Małopolski, Mecenat Małopolski bis, Kapliczki Małopolski oraz Ochrona zabytków Małopolski. W wydarzeni wzięli udział radni województwa: Danuta Kawa i Rafał Stuglik. Łącznie trzy powiaty otrzymały w tym roku blisko milion złotych wsparcia dla kultury z budżetu województwa małopolskiego - w tym organizacje z powiatu myślenickiego ponad 470 tys. zł, beneficjenci z powiatu suskiego ponad 110 tys. zł, a z powiatu wadowickiego 360 tys. zł.

- Konsekwentnie wspieramy realizację zadań, których celem jest wzbogacenie oferty kulturalnej Małopolski. Są to działania na rzecz m.in. edukacji kulturalnej i animacji kultury, wzmacniające i utrzymujące tożsamość lokalną, regionalną i narodową, czy też polegające na przygotowaniu wydarzeń artystycznych promujących kulturę Małopolski w kraju i na arenie międzynarodowej - podkreśla Iwona Gibas z zarządu województwa.

Więcej o remoncie kapliczek w Gminie Myślenice:

- Kapliczka p.w. Trzeciego Upadku Chrystusa usytuowanej na Kmieciach w Osieczanach
- Kapliczka św. Anny w Jasienicy