LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

czwartek, 24 listopada 2022

Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych w MOKiS

 Celem corocznych przeglądów artystycznych jest przede wszystkim działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka czy wreszcie prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. 

Wydarzenie to służy również promowaniu twórczości osób niepełnosprawnych, umożliwienie zaprezentowania osiągnięć a także spotkanie oraz integracja uczestników przeglądu.

Na Sali Widowiskowej Myślenickiego Ośrodka Kultury wystąpiły grupy artystyczne reprezentujące różne instytucje i Stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Na widowni natomiast gościliśmy przedstawicieli samorządu lokalnego oraz Posła na Sejm Władysława Kurowskiego oraz Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego Roberta Bylicę.