LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

piątek, 09 lutego 2024

Transmisja LXXVII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach

Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach odbędzie się w poniedziałek 12 lutego o godz. 15:00 w sali obrad w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice. Mieszkańcy mogą obejrzeć obrady radnych za pomocą załączonej transmisji na stronie internetowej www.myslenice.pl.

Transmisja od godziny 15:00 – kliknij tutaj 


Klauzula RODO - obrady sesji Rady Miejskiej w Myślenicach

Porządek obrad LXXVII-mej sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 12 lutego  2024 roku, godz. 15.00
  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Głogoczów w jej granicach administracyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu programu określającego zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy na realizację zadania polegającego na zmianie systemu ogrzewania nieekologicznego opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach działań mających na celu zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych  do  atmosfery  na  terenie  Gminy  Myślenice  w danym roku budżetowym   zwanego dalej „Myślenickim Programem Wymiany Pieców”.
  5. Komunikaty.
  6. Zakończenie.