LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

piątek, 10 września 2021

Wrześniowe warsztaty strategiczne w ramach opracowania Strategii Rozwoju Gminy Myślenice

W dniach od 6 do 9 września br. odbyły się cztery warsztaty strategiczne poświęcone obszarom tematycznym:  Ludzie, Życie, Mobilność oraz Środowisko. Na spotkaniach przeanalizowano diagnozę w tych obszarach i wypracowano wspólne założenia na przyszłość. Uczestnikami byli lokalni liderzy z obszaru Gminy Myślenice, w tym mieszkańcy, lokalni aktywiści, specjaliście w danej dziedzinie, czy przedstawiciele różnych instytucji, organizacji, podmiotów gospodarczych.

Na pierwszych warsztatach omówiono wyniki diagnozy w tematyce LUDZIE. W tym module tematycznym skoncentrowano się na relacjach obywateli miasta z władzami w kwestiach informacyjnych i konsultacyjnych. Ponadto analizowano uczestnictwo mieszkańców w różnych etapach rozwoju miasta i powierzanie grupom mieszkańców wybranych zadań.

Kolejną tematyką warsztatów było szeroko rozumiane ŻYCIE w Gminie. Omówiono wyniki diagnozy w kwestii jakości życia w mieście, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo, szeroką, dostosowaną do potrzeb ofertę kulturalną i edukacyjną oraz łatwy dostęp do infrastruktury społecznej. Istotnym elementem rozmów była przemyślana polityka demograficzna a także rewitalizacja wymagających tego obszarów miasta.

W trzecim module warsztatów skoncentrowano się na przeanalizowaniu wyników diagnozy w tematyce MOBILNOŚCI. Obszar ten zawierał kwestie zapewnienia zrównoważonego poruszania się osób i towarów w przestrzeni miasta i gminy.

Ostatnie warsztaty dotyczyły ŚRODOWISKA a w szczególności: zasobów naturalnych w Gminie, ochronie środowiska z uwzględnieniem zachodzących zmian klimatycznych oraz wyzwań związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej.

Wszystkim uczestnikom warsztatów serdecznie dziękujemy za obecność, a także aktywny i merytoryczny udział.