LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

czwartek, 28 marca 2024

Zapraszamy do udziału w akcji Posprzątaj z nami Małopolskę!

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka wraz z Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego Józefem Gawronem zapraszają do wzięcia udziału w akcji „Posprzątaj z nami Małopolskę!”, organizowanej w ramach inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego. Sprzątanie terenów odbędzie się w rejonie myślenickiego Zarabia, w piątek 5 kwietnia.

Akcja sprzątania rozpocznie się w piątek 5 kwietnia 2024 r. o godzinie 10:00 i potrwa do godziny 12:00. Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy na zbiórkę w Parku Miejskim na Zarabiu (przy placu zabaw), podczas której uczestnicy zostaną zaopatrzeni w worki i rękawiczki oraz poinstruowani o planowanym przebiegu akcji. Organizatorzy, po zakończeniu sprzątania, zapewnią wszystkim chętnym gorący poczęstunek.

Celem akcji „Posprzątaj z nami Małopolskę!” prowadzonej przez Urząd Marszałkowski jest wzbudzenie zainteresowania problematyką ekologii, a w szczególności problemu zaśmiecania terenów zielonych, pozostawiania śmieci na terenach rekreacyjnych i turystycznych. Akcja ta ma zmotywować mieszkańców do dbania o swoje najbliższe otoczenie oraz zaszczepić troskę o przyrodę.