LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

piątek, 23 października 2020

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta i Gminy Myślenice

W związku z drugą falą epidemii koronawirusa oraz znacznym wzrostem zachorowań zmianie ulegną godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy Myślenice dla obsługi petentów bezpośrednich. Urząd będzie otwarty od 7:30 do 12:30, jednak zachęcamy do ograniczenia wizyt w urzędzie i kontaktu telefonicznie, mailowo lub za pomocą skrzynki ePUAP.

Godziny otwarcia UMiG Myślenice:
Poniedziałek - Piątek 7:30 – 12:30

Dziennik Podawczy w zmienionej formie:

W budynku Urzędu przy wejściu od ul. Jordana w miejscu monitorowanym i bezpiecznym pod nadzorem pracownika Dziennika Podawczego jest umieszczona w godzinach pracy urzędu specjalna zabezpieczona urna wrzutowa na dokumenty. W trosce o bezpieczeństwo, nie ma możliwości złożenia dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru. Zachęcamy jednak do składania dokumentów elektronicznie na adres mailowy info@myslenice.pl lub za pomocą skrzynki ePUAP.

Urząd Miasta i Gminy Myślenice:

W celu załatwienia spraw wymagających osobistej obecności prosimy o zachowanie środków ostrożności, a przede wszystkim załatwiania spraw telefonicznie lub mailowo jeśli to tylko możliwe. Kontakt z centralą Urzędu Miasta i Gminy Myślenice: tel. 12 639 23 00, e-mail: info@myslenice.pl

- Na chwilę obecną nie planujemy zamknięcia urzędu, jednak w związku z istniejącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, zwracam się z gorącym apelem do wszystkich mieszkańców, aby ograniczyć, w miarę możliwości do niezbędnego minimum, osobiste wizyty w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice. Zachęcam do kontaktu telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej lub korzystania z platformy ePUAP. Ponawiam także prośbę o stosowanie się do czterech zasad bezpieczeństwa „DDMA”. Utrzymujmy dystans min. 1,5 m od innych osób, często myjmy ręce wodą z mydłem i dezynfekujmy, a także zakrywajmy usta i nosa w przestrzeni publicznej. Włączmy na swoich urządzeniach mobilnych aplikację STOP COVID – ProteGO Safe, która ma także wesprzeć nas w walce z koronawirusem - apeluje Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

URZĄD MIASTA I GMINY MYŚLENICE - CENTRALA
telefon: 12 639 23 00

URZĄD STANU CYWILNEGO
e-mail: agnieszka.hudaszek@myslenice.pl
telefon: 12 639 23 25 - wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony), uznanie ojcostwa


WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH
e-mail: beata.zelek@myslenice.pl
telefon: 12 639 23 41 - dowody osobiste, meldunki, ewidencja ludności


WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
e-mail: beata.baran@myslenice.pl
telefon: 12 639 23 46

 1. Wymiar podatków - osoby fizyczne (decyzje podatkowe, zaświadczenia o gruntach) z miejscowości:
  - Myślenice, Łęki, Krzyszkowice, Osieczany, Poręba, Trzemeśnia: 12 63-92-345.
  - Bęczarka, Borzęta, Bysina, Droginia, Głogoczów: 12 63-92-390.
  - Jasienica, Jawornik, Polanka, Zawada, Zasań: 12 63-92-344.
 2. Księgowość podatkowa (wpłaty, zaświadczenia o niezaleganiu, upomnienia): 12 63-92-367, 12 63-92-368
 3. Deklaracje podatkowe - osoby prawne: 12 63-92-346.
 4. Podatek od środków transportowych: 12 63-92-349.
 5. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - 12 63-92-369.
 6. Księgowość opłaty śmieciowej: 12 63-92-380.
 7. Egzekucja podatków: 12 63-92-370.
 8. Ulgi podatkowe: 12 63-92-347.
 9. Kontrola podatkowa: 12 63-92-362.

 WYDZIAŁ MIENIA
elzbieta.kuc@myslenice.pl
telefon: 12 639 23 31 

telefon: 12 639 23 37
- obsługa spraw związanych z pochówkami, cmentarzami oraz zwierzętami bezdomnymi
- obsługa stref płatnego parkowania

telefon: 12 639 23 35
- gospodarka odpadami komunalnymi,
- zieleń miejska, porządek i estetyka miasta,
- transport zbiorowy, przystanki autobusowe, zimowe utrzymanie dróg gminnych

telefon: 12 639 23 29
- wycinka drzew – zezwolenia, zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew

telefon: 12 639 23 33
- oświetlenie uliczne, lokale użytkowe
- mieszkania socjalne, komunalne, faktury

telefon: 12 639 23 32
- odprowadzanie wód opadowych, sprawy wodno-prawne
- dzierżawy nieruchomości gminnych

telefon: 12 639 23 30
- zgody na przejście z mediami przez działki gminne

telefon: 12 639 23 36
- regulacja stanu prawnego nieruchomości gminnych

telefon: 12 639 23 29
- obrót nieruchomościami gminnymi

telefon: 12 639 23 32
- sprawy związane z rolnictwem, spis rolny


WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
e-mail: anna.kordas@myslenice.pl  
telefon: 12 639 23 78

telefon: 12 639 23 38  - Czyste Powietrze, Fotowoltaika, Program LIFE


WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
e-mail: 
wojciech.spyrka@myslenice.pl
telefon: 12 639 23 15 - wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania, warunki zabudowy, decyzje środowiskowe


WYDZIAŁ INWESTYCJI
e-mail: agnieszka.swiatowiec@myslenice.pl
telefon: 12 639 23 13, 12 639 23 17, 12 639 23 73 /74


WYDZIAŁ EDUKACJI KULTURY I SPORTU
telefon: 12 639 23 59


WYDZIAŁ STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO I PROMOCJI
e-mail: barbara.bylica@myslenice.pl
telefon: 12 639 23 09


BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
e-mail: zrk@myslenice.pl
telefon: 12 639 23 75


BIURO DO SPRAW KADR I PŁAC
telefon: 12 639 23 53


BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
bogdan.pacek@myslenice.pl
telefon: 12 639 23 43


WYDZIAŁ FINANSOWY
telefon: 12 639 23 63


STRAŻ MIEJSKA
telefon: 12 639 23 22


KANCELARIA BURMISTRZA
telefon: 12 639 23 03