LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Kultura

środa, 10 lutego 2021

Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu - kolejny etap

Nadszedł kolejny etap współpracy Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu z Gminą Myślenice. Tym razem w oparciu o złożony przez instytucję kultury wniosek, gmina zdecydowała o przeznaczeniu odrębnych środków na funkcjonowanie orkiestry Polish Art. Philharmonic. Do propozycji Burmistrza w tym zakresie pozytywnie odniosła się Rada Miejska w Myślenicach podejmując w dniu 25 stycznia 2021 roku stosowną uchwałę.
Orkiestra Polish Art. Philharmonic – jeden z zespołów na terenie Gminy Myślenice pełniący funkcję reprezentacyjną wobec miasta w kraju i zagranicą, otrzyma do dyspozycji 100 000 zł, z przeznaczeniem na realizację działań, które wpłyną na rozwój potencjału muzycznego oraz zagwarantują rozwój twórczy na terenie Gminy Myślenice. Podpisanie stosownej umowy zawartej pomiędzy Gminą Myślenice a Myślenickim Ośrodkiem Kultury i Sportu odbyło się w obecności przedstawicieli orkiestry – Łukasza i Jolanty Antkiewicz.

Podpisy złożyli Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice - Jarosław Szlachetka, Skarbnik Gminy – Anita Kurdziel, Piotr Szewczyk - Dyrektor MOKiS-u oraz główna księgowa - Magdalena Tylek.